Kontakt os

Du skal kunne se en effekt af din investering. Kontakt os og hør, hvad vi kan tilbyde din arbejdsplads.


Ring på tlf. 28 93 47 69 eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Alkoholrådgivning, alkoholpolitik og motivationssamtalen


MI Center Fyns tilgang til alkohol er præget af 13 års arbejde - dels som alkoholbehandler og dels som alkoholkonsulent med praktisk brug af Motivationssamtalen i en af Danmarks førende forskningsinstitutioner på alkoholområdet, Alkoholbehandlingen, nu Behandlingscenter Odense.

 

 

Lad samtaler øge trivslen på arbejdspladsen

En artikel fra Erhvervsmagasinet Fyn december 2015, hvor der bl.a. beskrives to korte samtaleforløb med alkohol som tema mellem en leder og en medarbejder.

 

 

Telefoncoaching, livsstil incl. alkohol 

 

Er du evt. pårørende til én, du synes, der drikker for meget - måske du er i tvivl om dit eget alkoholforbrug - så kan du ringe eller sende en mail. Første kontakt vil være af afklarende karakter og er gratis. Fordelen ved telefoncoaching er, at det er meget fleksibelt, og du kan benytte det på lige præcis de tidspunkter, der passer dig. Min erfaring er, at selv ganske få telefonkontakter kan få stor positiv betydning fremover for dig og din situation.

Ring og få den første uforpligtende og gratis samtale på tlf. 28 93 47 69.

 

 

Samtalen om alkohol

 

Der er et stigende mediefokus på både de menneskelige og økonomiske konsekvenser af vore alkoholvaner. Det stiller krav til, at vi alle skal øve os i at gøre noget andet, end vi hidtil har gjort. Vi skal alle sætte fokus på alkohol på en respektfuld og ikke-dømmende måde. Signalere tro og håb om, at personen kan ændre vaner. Og vi ved nu, hvilke kommunikative redskaber, der har en positiv virkning. Screening og feedback med brug af redskaber fra Motivationssamtalen, kaldet SBI (Screening og Brief Intervention, på dansk korttidsintervention ) har dokumenteret effekt.


Alkoholforbrug og alkoholvaner har forskellige udtryk og konsekvenser alt efter, hvilken sammenhæng der er tale om. Her ridser jeg nogle af de forskellige sammenhænge op:

 

alkoholpolitik på arbejdspladsen - den motiverende samtaleArbejdspladser - Alkoholpolitik

 

På de fleste danske virksomheder er det i dag forbudt at indtage alkohol - undtaget specielle lejligheder. Det kan skabe utryghed og behov for at skjule sin uvane. Man vil finde alternative tidspunkter og muligheder for at indtage alkohol. Vi ved, at arbejdspladsen er den bedste til at starte en motivationsproces i retning af forandring. 

MI Center Fyn kan støtte virksomheder i at få indført en konstruktiv og operativ alkoholpolitik, som indeholder retningslinjer for hvem, der gør hvad, hvornår og hvordan, hvis en medarbejder drikker for meget. Sådanne retningslinjer kan skabe tryghed og måske få medarbejderen til i tide at søge råd hos f.eks. tillidsmanden. Bestil gerne et uforpligtende møde Kontakt.

 

Til ledere:

Et forslag til samarbejdsaftale mellem arbejdsleder og arbejdstager. 

Et forslag til indledende sætninger i forbindelse med en medarbejdersamtale.

 

 

Alkoholfamilier og Motivationssamtalen

 

Børn i familier, hvor far eller mor eller begge har nogle alkoholvaner, der påvirker børnenes trivsel negativt. Du kan lære, hvordan du kan tale om alkoholvaner og alkoholforbrug på en måde, så forældrene bliver samarbejdspartnere. Marianne kan evt. deltage i samtaler eller planlægning af samtaler. Evt.  Kontakt 

Du opnår hurtigere og bedre resultater, fordi:

  • du kan have fokus på barnet og jeg på alkoholen. Den ordning har tidligere fungeret i Odense Kommunes Børne - Unge Afdeling.
  • Jeg kan også formidle kontakt til eksperter på området "samtaler med børn og unge fra alkoholfamilier".

 

 

Ældre og alkohol


Du kan lære, hvordan du konstruktivt og fagligt kan arbejde med ældres alkoholvaner. Og endda motivere til forandring.

Personalet i hjemmeplejen i Kerteminde Kommune har gennemført et et-årigt projekt med det formål at blive inspireret til, hvordan sundhedspersoner i fremtiden målrettet kan støtte borgere med et uhensigtsmæssigt alkoholforbrug til at mestre eget liv og opnå større sundhed og livskvalitet. Personalet blev trænet i SBI. 46% af de 113 borgere, der deltog reducerede deres forbrug. Evalueringsrapporten kan ses her.

 

 

Motivationssamtalen og kognitive forstyrrelser


I 3 år har en gruppe medarbejdere på tværs af bosteder og aktivitetscentre i Odense Kommune støttet hinanden gennem faglig supervision og opkvalificering af egne kompetencer på området.

Deltagere fortæller, hvad netværksgruppen og Motivationssamtalen har betydet for dem:

 

  • ”Vi tør tale om alkohol på en anden måde end tidligere.”
  • ”Vi tør udveksle holdninger i gruppen”.
  • ”Vi tillægger viden en større betydning.”
  • ”Vi tør ændre mening.”
  • ”Vi styrker hinanden til at turde tør.”
  • ”Vi tror nu på, at det kan lade sig gøre at påvirke kolleger og borgere til forandring”
  • ”Vi ser vores roller anderledes i forhold til Serviceloven.”