Kontakt os

Du skal kunne se en effekt af din investering. Kontakt os og hør, hvad vi kan tilbyde din arbejdsplads.


Ring på tlf. 28 93 47 69 eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cases med motivationssamtalen

 

Faaborg-Midtfyn kommune 2017-2018

Temadage og supervision på egen daglige praksis for medarbejdere og leder på bo- og aktivitetssteder i kommunen. Opgaven er at koble MI til metoden KRAP, som de har arbejdet med i 2 år. En opgave, som medarbejdere og leder synes at profitere af. Se evt. indlæg på bloggen.

 

 

Heroinklinikken Valmuen:

Supervision er forlænget 2017 med.

"I gør intet for at hjælpe mig.." Ja, hvad siger man som fagperson til sådanne udsagn? Lidt status efter foreløbig 16 månders supervision kan ses i rapporten "Rejsebeskrivelse - et implementeringsprojekt i en heroinklinik"

Ialt to og et halvt års supervision er det blevet til plus årligt 2 temadage med introduktion til MI for nyt personale.

 

Foredrag for nordiske kolleger

Jeg holdt et foredrag om erfaringerne fra heroinklinikken på det nordiske netværksmøde for undervisere i motivationssamtalen, kaldet MINT Nordic Forum den 8.sept. 2016. Titlen på foredraget var: Very brief intervention.

 

 

 

En implementeringsmodel fra hjemmeplejen i Faaborg-Midtfyn-Kommune 2014-2016

 

To temadage for 24 medarbejdere med konsulentfunktion i maj-juni 2014 blev efterfulgt af 7 gange 3 timers supervision i tre mindre grupper hen over efteråret 2014, suppleret med personlig feedback på deltagernes egne transskriberede borgersamtaler. 

Januar 2015 blev der foretaget fokusgruppeinterviews med tilfældigt valgte deltagere samt leder og underviser. Dette mundede ud i en midtvejsrapport.. Der er planlagt yderligere 5 supervisionsgange for de tre grupper i 2015, hvorefter en slutrapport bliver udarbejdet - formentlig med beskrivelsen af forskellige måleparametre, som f.eks. sygefraværsstatistik, borgertilfredshedsundersøgelse mm.

 

 

Ældre-Handikap-Forvaltningen i Odense kommune

MI Center Fyn har været underleverandør i relation til at træne ca. 800 af Forvaltningens 3.500 medarbejdere i et 2 dages grundmodul i motivationssamtalen. Et projekt, der strakte sig over 2 år til 31.12.2015.

 

 

Heroinklinikken, Valmuen, Københavns kommune

Personalet har modtaget supervision på brugen af motivationssamtalen i det korte møde siden maj 2015. Samarbejdet er netop udvidet til også at omfatte 2017 incl. 2 dages grundmodul for nye medarbejdere i februar 2016 + oktober 2017.

 

 

Rehabiliteringsafdelingen, Kerteminde Kommune

Nogle af medarbejderne kender til motivationssamtalen fra det større projekt i 2010-2012, som Marianne Peter var konsulent og underviser på. Medarbejderne modtager i 2016 supervision på brugen af MI i daglig praksis.

 

 

Lad samtaler øge trivslen på arbejdspladsen

MI Center Fyn giver et forslag til en opskrift, som vil kunne øge medarbejdernes trivsel og dermed reducere et sygefravær. En artikel fra Erhvervsmagasinet Fyn december 2015. Her skitseres bl.a. to scenarier med personalesituationer, hvor der er mistanke om for stort alkoholforbrug.

 

 

Socialrådgivere benytter Motivationssamtalen

 Socialrådgiveren i kommunens Børne-Ungeafdeling og alkoholkonsulenten sætter på samme møde fokus på barnets tarv og forældres evt. uhensigtsmæssige alkoholvaner. Redskaber fra Motivationssamtalen benyttes. Det betyder ofte hurtigere og mere effektiv sagsbehandling.

 

Socialrådgiveren i kommunens sygedagpengeafdeling eller et jobcenter kan forholdsvis enkelt lære sig redskaberne i motivationssamtalen og kombinere dem med andre kommunikative redskaber, så resultatet bliver, at borgeren hurtigere er tilbage på en arbejdspladsen.

Jobcenter Odense:

juni - august 2013: 22 medarbejdere modtager træning i Motivationssamtalen. 

 

 

Forebygge konflikter - også i psykiatrien

Sygeplejersker, SOSU-assistenter, ergoterapeuter og fysioterapeuter, psykologer, læger

 

Sygeplejersken, SOSU-assistenten, ergo- og fysioterapeuten på sygehusets somatiske afsnit kan forholdsvis enkelt lære sig redskaberne i Motivationssamtalen, som de med fordel kan kombinere med andre kommunikative redskaber, så de hurtigere og mere effektivt kan tale motivation og forandring af f.eks. livsstilsvaner med patienterne.
På sygehusets psykiatriske afsnit kan man desuden kombinere redskaberne med andre terapiformer. Resultatet kan blive et alternativ til forbud, til at forebygge konflikter eller styre f.eks. forhåndstilkendegivelser.

 

 

Hjemmeplejen og motivationssamtalen

 

Personalet i hjemmeplejen kan ved brug af redskaberne fra Motivationssamtalen i kombination med andre kommunikative redskaber hjælpe sig selv, deres borgere og disses pårørende mere respektfuldt og effektivt i relation til rehabilitering – også livsstilsændringer.

Kerteminde Kommune: 

August 2012 -   : Hen over efteråret 2012 har ca. 150 medarbejdere modtaget 2 dages træning i motivationssamtalen med efterfølgende supervision på brugen af redskaberne i praksis. Evt. referencer hos leder i Rehabiliteringsafdelingen Lisbeth Windeballe Rasmussen eller Sundheds- og Plejechef Bente Fournaise. Evalueringsrapporten om Kertemindeprojektet kan evt. ses her.

 

 

Lærere og pædagoger benytter motivationssamtalen

 

Lærere og pædagoger kan ved at benytte redskaber fra Motivationssamtalen i kombination med andre kommunikative og pædagogiske redskaber hurtigere og mere effektivt komme til at tale med forældre eller elever om uhensigtsmæssige vaner.