Kontakt os

Du skal kunne se en effekt af din investering. Kontakt os og hør, hvad vi kan tilbyde din arbejdsplads.


Ring på tlf. 28 93 47 69 eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Litteraturliste og links

 

Motivational Interviewing - litteraturliste

 1. Peter M; Rejsebeskrivelse - implementeringsprojekt vedr. MI-færdigheder i en heroinklinik i DK. 2017
 2. Peter M; Den umotiverede patient findes ikke; Sygeplejersken 6/2010.
 3. Peter M; MI-implementering - en midtvejsrapport. Faaborg-Midtfyn-Kommune. Januar 2015.
 4. Miller WR, Rollnick S. Den Motiverende Samtale - støtte til forandring. 2. udgave. Hans Reitzels Forlag 2014.
 5. Ivarsson BH, Ortiz L. Den motiverende samtale - praktisk håndbog til samtaler med ældre. Munksgårds Forlag 2015.
 6. Farbring CÅ og Rollnick S. Den Motiverende Samtale i Praksis. Hans Reitzels Forlag 2016. En håndbog, en slags hjælp til selvhjælp med forskellige opgaver i hvert kapitel samt efter hvert kapitel udsagn om indholdet, hvor læseren kan teste sin forståelse. Farbring har erfaringer fra 30 år med motivationssamtalen i praksis i kriminalforsorgen i Sverige. 
  • Peter M har anmeldt bogen i Magasinet Rus 2016, nr 3/4, s.31
 7. Miller W og Rollnik S. Motivationssamtalen; Hans Reitzels Forlag 2004
 8. Miller W, Rollnik S, Butler CC. Motivationssamtalen i Sundhedssektoren; Hans Reitzels Forlag 2009
  a.   Indeholder bl.a. en udførlig bibliografi om undervisning i MI og over forskning i MI.
 9. Miller WR et al. Treating addiction: a guide for professionals. Guilford Press. 2011. - Dansk resummé om korttidsintervention/ brief intervention.
 10. Rosdahl G. Den Motiverende Samtale i teori og praksis. Forlaget Munksgård 2013
 11. Barth T, Børtveit T og Prescott P. Endringsfokusert Rådgivning; Gyldendal Akademisk 2001
 12. Barth T, Näsholm C. Motiverande samtal – MI; Studenterlitteratur.se 2006
 13. Prescott P, Børveit T. Sundhed og ændring af adfærd. Dansk psykologisk Forlag 2005
 14. Rubak S, Sandbæk A et al. Motivational Interviewing: a systematic review and metaanalyses. British Journal of General Practice, april 2005 
 15. Rubak, S, Sandbæk A, et al. Den motiverende samtale - systematisk oversigtsartikel og metaanalyse.Månedsskrift for Praktisk Lægegerning. jan. 2006; 84: s. 81-95
 16. Nielsen AS. Alkoholbehandling i Praksis. Redskaber i den ambulante, psykosociale alkoholbehandling. Hans Reitzels Forlag, 2008.
 17. Nielsen AS. Kommunikation og samtale om adfærdsændringer; Månedsskr Prakt Lægegern. 2009 nov. :1332-1340.
 18. Nielsen AS. Lyt til patienten - så han hører, hvad du siger. Om at tackle non-compliante patienter. Månedsskr Prakt Lægegern, 2001;2:223-34.
 19. Rubak S. Den motiverende samtale – evidensgrundlaget; Diætisten 2005; nr 76: 8-11.
 20. Nielsen AS. Alkoholbehandling i Praksis. Redskaber i den ambulante, psykosociale alkoholbehandling. Hans Reitzels Forlag, 2008.
 21. Bien T, Miller W & Tonnigan S, 1993 Brief interventions for alcohol problems: a review. Addiction; 88, 315-36
 22. T.B. Moyers, T. Martin, J.K. Manuel, W.R. Miller, & D. Ernst, University of New Mexico. Center on Alcoholism, Substance Abuse and Addictions (CASAA). Ny Global Skala: Motivationssamtalen – et kodningssystem (Motivational Interviewing Treatment Integrity: MITI 3.0)
 23. Motivational Interviewing Treatment Integrity: MITI 4.2. 2015 dansk oversættelse.
 24. Miller W, Yahne C E et al. University of New Mexico. A Randomized Trial of Methods to Help Clinicians Learn Motivational Interviewing. Journal of Consulting and Clinical Psychology 2004, Vol. 72. No 6, 1050-1062. Et resummé på dansk.
 25. De nordiske retningslinjer for god MI-undervisning på dansk.
 26. Moyers TB, Miller WR. Is low Therapist Empathy Toxic? Psychology of Addictive Behaviors. 2013. vol. 27, no 3, 878-884.
 27. Odense Kommunes Personaleweb: 3500 medarbejdere lærer at tage den motiverende samtale. 2015

 

 

Alkohol - litteraturliste:

 1. Peter M. Lær at håndtere problematiske alkoholvaner på plejehjem. Sygeplejersken 22/2008: 42-46.
 2. Peter M. Når alkoholmonsteret overtager kontrollen.  Kronik i Kristeligt Dagblad 19. januar 2013.
 3. Peter M. Alkoholmonstret. Kronik i Fyens Stiftstidende 25. februar 2013.
 4. Sundhedsstyrelsen og Dansk Selskab for Almen Medicin. Spørg til alkoholvaner – diagnostik og behandling af alkoholproblemer. 2010. Læs mere her.
 5. Statens Institut for Folkesundhed 2008. Alkoholforbrug i Danmark. Kvantificering og karakteristik af storforbrugere og afhængige. Læs mere her.
 6. Nielsen AS. Alkoholbehandling i Praksis. Redskaber i den ambulante, psykosociale alkoholbehandling. Hans Reitzels Forlag 2008.
 7. Nielsen AS. Behandlingsarbejde i team. Hans Reitzels Forlag 2010
 8. Rindom H. Rusmidlernes Biologi. 1999; Kan bestilles i Sundhedsstyrelsen
 9.  Madsen Peter Lund. Rundt om rusen - Mødet mellem alkohol og hjerne. Et interview.
 10. Alkohol – forebyggelse på sygehus. Klinisk Enhed for Sygdomsforebyggelse, Bispebjerg Hospital 2003
 11. Sundhedsstyrelsen 2009.  Alkohol og helbred. En publikation.
 12. Sundhedsstyrelsen 2009. Alkoholpolitik på arbejdspladsen. En publikation.
 13. Ehlers L. De gådefulde frontallapper. Psykiatrisk bibliotek, Forlaget Munksgård 2000.
 14. Olesen P. Voksne børn af alkoholikere. Kroghs Forlag 2001
 15. Michelsen O. Den dansende dæmon. Forlaget Møntergården 2000.
 16. Alkoholprojekt i hjemmeplejen i Kerteminde Kommune 2010-2011.
 17. Olsen Rolf Bang. Alkoholdemens. Demens. vol.10/ nr.1; 2006.

 

 

Links - udenlandske:

www.motivationalinterviewing.org
Den internationale hjemmeside for undervisere i Motivational Interviewing, det såkaldte MINT, Motivational Interviewing Network of Trainers.

www.motiverandesamtal.org
Den nordiske hjemmeside om MI. Den er midlertidig lukket, men i den nordiske bestyrelse arbejdes der på at få midler til igen at kunne præsentere en nordisk hjemmeside. i mellemtiden henvises til den internationale, nævnt ovenfor.

Videofilm om brugen af MI-redskaber

Videofilm om motiverende intervju
Januar 2013 har Helsedirektoratet i Norge publiceret korte videoklip, der demonstrerer brugen af forskellige redskaber fra MI i praksis.

SOMRA - Samtalet om riskbruk av alkohol
En svensk hjemmeside om den motiverende samtale med særlig vægt på samtalen om alkoholmisbrug.

National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism
En amerikansk hjemmeside med forskningsbaseret viden på alkoholområdet.

 

 

Links - danske:

www.alkolinjen - Ring gratis 80 200 500  -  det er en telefonlinje, der yder gratis og anonym telefonisk rådgivning. Administreres af Sundhedsstyrelsen.

Alkohol og Samfund - administreres af Sundhedsstyrelsen. Her finder man de nyeste fakta om alkohol i den danske samfund. Den er målrettet såvel private som professionelle. 

www.odense.dk/subsites/alkoholbehandlingen - Information om moderne, evidensbaseret alkoholbehandling kan findes her.

Center for Rusmiddelforskning - Århus Universitet.

Dansk Selskab for Almen Medicin - her findes materiale omkring den motiverende samtale.

Hope.dk - vejen ud af afhængighed. Hjemmeside for alkoholstorforbrugere og pårørende.

Magasinet Rus - formidler viden om metoder og politikker, som kan fremme forebyggelse og behandling af skadelig brug af rusmidler - primært alkohol. Magasinet kan frit downloades, og man kan abonnere på den trykte udgave af magasinet. Det er gratis.?

Netdoktor.dk - her oplyses om alkoholmisbrug.

Statens Institut for Folkesundhed - her findes Center for Alkoholforskning. Instituttet er en del af Syddansk Universitet.

Sundhedsstyrelsen - informationer om sundhed, sygdomme, lovgivning m.m.

Sundhed og forebyggelse af alkohol - Sundhedsstyrelsen informerer om alkohol

Indsats for børnefamilier med alkoholproblemer - Sundhedsstyrelsen informerer om børn i familier med alkoholproblemer

Om udviklingshæmmede og misbrug - Socialstyrelsen informerer om, hvordan du kan støtte mennesker med udviklingshæmning, som har alkoholproblemer

Case: Evaluering af faglig udvikling ved hjælp af netværk - Et samarbejde mellem støttepædagoger og hjemmevejledere, der arbejder med udviklingshæmmede og senhjerneskadede og Alkoholbehandlingen samt Alkoholbehandlingens alkoholkonsulent.