Kontakt os

Du skal kunne se en effekt af din investering. Kontakt os og hør, hvad vi kan tilbyde din arbejdsplads.


Ring på tlf. 28 93 47 69 eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Motivationssamtalen, Motivational Interviewing

 

NYT  Åbne kurser i Motivationssamtalen i samarbejde med MIcenter.dk

Marianne Peter har således i efteråret 2017 samt i januar 2018 stået for MI-træning af to forskellige personalegrupper i Faaborg-Midtfyn Kommune. Den ene gruppe fortsætter med supervision på brugen af MI i egen praksis i 2018. Vi taler om, at det er vigtigt at "holde MI-gryden i kog", ellers forsvinder indholdet.

 

Logo til internationale MI-web side     Mentor-rollen:   Marianne Peter har de sidste par år ageret som mentor for flere professionelle, som ønsker at blive en del af det internationale netværk MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers). Afhængig af den enkeltes ønsker, viden og færdigheder i Motivationssamtalen, tilrettelægger vi et forløb, der altid vil omfatte feedback på egne optagelser af motivationssamtaler. 

 

Herunder en opremsning af MI Center Fyns seneste aktiviteter:

 • Heroinklinikken Valmuen i København har modtaget supervision samt 2 MI-temadage i 2017. 
 • Alkolinjen:    Efteråret 2016 er Marianne Peter blevet koblet til Alkolinjen som ekstern supervisor og konsulent for rådgiverne i at benytte delelementer fra MI i telefonrådgivningen.
 • Rusmiddelcenter København:   2016 har Marianne Peter undervist 200 medarbejdere fra det nydannede Rusmiddelcenter København. Alle har modtaget 2 introduktionsdage til motivationssamtalen samt 2 opfølgningsdage. Der er drøftet implementering med ledelsen, bl.a. det faktum, at der skal mere opfølgning, allerhelst supervision og personlig feedback på medarbejdernes egne samtaler.
 • Heroinklinikken i København:    har forlænget kontrakten om supervision med MI Center Fyn hele 2016. 
 • Åbent Kursus i motivationssamtalen: se Micenter.dk Foråret 2016 har MI Center Fyn også afholdt åbne kurser i motivationssamtalen. 
 • Afholdt foredrag:   September 2016 deltaget i implementeringsdag og det nordiske MINT-forum, hvor Marianne Peter holdt et oplæg om "Very Brief Intervention og øvelser i praktisk empati"
 • MINT-møder:   (Motivational Interviewing Network of Trainers) Oktober 2015 deltog Marianne Peter i det internationale netværksmøde med MI-trænere fra hele verden. Blev afviklet i Berlin, hvor nyt både fra forskningen og fra praksis blev præsenteret. henviser til generel info om MI
 • MI-kodning og Mentor - rolle:   Den nye kodningsmanual MITI 4.2 dannede grundlag for 2 dages træning i kodning. Marianne Peter deltog i begge dage. Marianne Peter er personlig mentor for flere, der ønsker at opkvalificere sine færdigheder til at kunne blive internationalt godkendt til at deltage i MINT.
 • Ældre-Handicap Forvaltningen:   I 2015 har Marianne Peter bl.a. undervist ca. 800 medarbejdere af 3500 fra Ældre-Handikap-Forvaltningen i Odense Kommune.
 • Heroinklinikken i København, hvor Marianne Peter har superviseret personalet siden maj 2015, har bedt om 2 dages undervisning af nyt personale februar 2016 + 2017.

 

 

 Supervision på brugen af del-elementer fra Motivationssamtalen i egen praksis

Internationalt har man erkendt, at de færreste har mulighed for at tilbyde en motiverende samtale i en travl hverdag. Derfor er man begyndt at træne personale i at benytte del-elementer fra motivationssamtalen, målrettet den enkelte praksis. Og med gode resultater hos det personale, der som minimum har modtaget grundlæggende træning i MI. Et eksempel på dette er Heroinklinikken i København, der i foråret 2015 udtrykte deres mål for supervision: "Hvordan får vi brugerne til at lytte til os i det korte møde?" Marianne Peter har arbejdet med personalet hen over efteråret 2 timer om måneden til hver af de 2 grupper. Aftalen er netop forlænget til at gælde for 2017 også.

 

Marianne Peter har stået for supervision 

 • Alkolinjens rådgivere, Alkohol & Samfund
 • Rusmiddelcenter København
 • hjemmeplejen, kaldet Pleje-Omsorg, i Faaborg-Midtfyn kommune
 • Rehabiliteringscenteret Kerteminde Kommune
 • Heroinklinikken Københavns kommune

 

 En implementeringsmodel fra hjemmeplejen 2015 

 

MI Center Fyn er tilfreds med resultatet af at have fulgt internationale Retningslinjer for god MI-undervisning. Midtvejsrapporten beskriver det, deltagere og leder betegner som "en kulturændring i personalegruppen". Personalet modtager takkebreve fra borgere og pårørende, selv om de har modtaget afslag på ansøgning.

Implementeringsforløbet har omfattet 2 dages workshop i forsommeren 2014, efterfulgt af syv gange tre timers supervision samt for nogles vedkommende personlig feedback på egne transskriberede samtaler. Rapporten er udarbejdet på baggrund aff fokusgruppeinterviews med tilfældigt valgte deltagere, leder og underviser. 

 

 

- værdigrundlag og kernekompetencer

 

Motivationssamtalen, Motivational Interviewing, eller blot forkortelsen MI refererer til den evidensbaserede kommunikationsstil, udviklet og beskrevet af Miller WR og Rollnick R. De seneste bøger på dansk herom er

Motivational Interviewing - støtte til forandring. Hans Reitzels Forlag 2014

 

- Den Motiverende Samtale-praktisk håndbog til samtaler med ældre. Ivarsson BH, Ortiz l. Munksgård 2015, hvor Marianne Peter har været fagkonsulent på den danske oversættelse.

 

MI omfatter et værdisæt og nogle kernekompetencer, der kan gavne - ikke bare forandringsarbejdet med og for borgerne. Forskningen har på baggrund af analyser af tusindvis af dialoger igennem de seneste 30 år kortlagt, hvilke kommunikative redskaber, der medfører den hurtigste og mest holdbare effekt i forbindelse med motivation og forandring. "MI er enkelt, men ikke let at lære sig. Det kræver øvelse, og borgerne kan hjælpe os til at lære det", som Miller udtrykker det.

 

1 motivationsmodel

 Det positive er, at de fleste professionelle kender til færdighederne i forvejen. At være god til MI indebærer, at man bevidst og struktureret bruger disse færdigheder. Undervisningen er således mere en træning med brug af diverse øvelser i at benytte redskaberne til en bevidst, respektfuld, etisk forsvarlig og fagligt begrundet styring af den andens forandringsproces, som kunne se ud som den, der er vist her på billedet.

Motivationsmodellen kan også bruges til at stille sig selv nogle gode spørgsmål relateret til de enkelte motivationsprocesser.

 

Det er min erfaring, at 2 dages grundkursus med efterfølgende supervision på egen praksis er en god begyndelse til også at sikre en vis implementering.

 

Brief Intervention - korttidsintervention og Motivationssamtalen

 

har Miller beskrevet. Det omfatter ofte et screeningsværktøj, et spørgeskema. Dernæst kan man overveje at benytte opskrifterne FRAMES og FIF, som Miller har sat flere ord på.

Den nyeste forskning viser, at effekten af rådgivningen er afhængig af måden, den bliver givet på. Samtidig giver forskningen også ret konkrete anvisninger til, hvordan rådgiveren bedst kan gøre det, nemlig ved at være fortrolig med brugen af kernefærdighederne og med tanke på strategierne i en motivationssamtale.

 

 

 

Motivational Interviewing i international sammenhæng

MI - den internationale hjemmeside Indeholder store mængder information, litteraturlister mm. Forsiden hat et videoklip, der demonstrerer MI i praksis. MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers) mødes én gang om året for at udveksle praktiske erfaringer og blive opdateret på den nyeste forskning på området. 

MINT-Nordic er en underafdeling af MINT-inc., den internationale afdeling for undervisere i motivationssamtalen. Her er Marianne Peter i bestyrelsen fra 2013 - 2017, hvor Peter Brolund, ejer af MIcenter, har taget over.