Kontakt os

Du skal kunne se en effekt af din investering. Kontakt os og hør, hvad vi kan tilbyde din arbejdsplads.


Ring på tlf. 28 93 47 69 eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Generationsskifte for MI Center Fyn

Det er med stor tilfredshed og glæde, at kunne meddele, at den 1. december 2016 har MI Center Fyn v/ Marianne Peter indgået en aftale med Peter Brolund om et generationsskifte. Dette skal forstås sådan, at Peter Brolund, MIcenter, udarbejder tilbud og kontrakter.  

 

Marianne Peter: "Jeg takker alle kunder og samarbejdspartnere for et positivt og konstruktivt samarbejde i årene med MI Center Fyn. Sammen har vi sået frø og næret vore borgeres, vore klienters, vore patienters tro og håb om, at de selv er i stand til at gøre de forandringer, de måtte ønske sig. Vi har knoklet for at undgå vores ordne-refleks og erstatte den med bekræftelser i komplekse refleksioner. Jeg håber at møde nogle af jer igen som konsulent i det nye MICenter - Jeg ser frem til et endnu tættere samarbejde med Peter Brolund.

Samtidig håber jeg at se endnu flere danskere i vores internationale MINT-netværk, som jeg fortsat vil være en del af. 14 års medlemsskab stopper ikke sådan lige.."

Herunder lidt faktuel info om 2018:

  • Marianne Peter fortsætter som konsulent i MI Center Fyn og underleverandør til større opgaver i MIcenter. 
  • Marianne Peter vil fortsat tilbyde individuel sparring til enkeltpersoner, der måtte ønske at opkvalificere egne MI-færdigheder og evt. blive en del af det internationale netværk MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers). 
  • Web-siden for MI Center Fyn og bloggen med indhold vil fortsætte. 

 

 

Om MI Center Fyn

 Medlem af MINT   Siden 2000 har Marianne Peter som konsulent undervist og superviseret offentligt ansatte medarbejdere. Blev i 2004 internationalt godkendt underviser i den motiverende samtale. Har været medlem af såvel det internationale som det nordiske netværk af undervisere i motivational Interviewing (MI), kaldet MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers) siden. Har endvidere i en årrække været aktiv i bestyrelsen for det nordiske netværk, MINT-Nordic.

 

I 2011 stiftede Marianne Peter MI Center Fyn og startede som selvstændig konsulent.

Marianne Peter er sundhedsfaglig supervisor, alkoholkonsulent, foredragsholder, underviser, skribent og MI-træner. Og så er hun også sygeplejerske, praktiker, frivillig mentor, sparringspartner, provokatør, livsglad humorist og mange andre ting. Følg gerne MI Center Fyn's blog.

 

Mi Center Fyn

 

Undervisere:


1.  Marianne Peter

Praktisk og faglig ballast


Startede egen konsulentvirksomhed, MI Center Fyn, i 2011.

Marianne Peter har været ansat i Alkoholbehandlingen, Odense Kommune – nu Behandlingscenter Odense siden 1998. De første år som alkoholbehandler, fra 2000 som alkoholkonsulent og underviser for offentligt ansat personale. Temaerne for såvel undervisning som supervision var og er stadig at træne medarbejdere i at benytte evidensbaserede kommunikative færdigheder og strategier fra den motiverende samtale som supplement til egen daglig praksis og de metoder, der ellers bliver anvendt.

Målet er at medarbejderne i højere grad opnår succes med at undgå konflikter og føre deres gode hensigter ud i praksis. Til glæde for dem selv og deres målgruppe. Medarbejderne opnår en ny professionel, kommunikativ bevidsthed, der i praksis understøtter borgerens autonomi og evne til samarbejde idet evnen til at udvise bevidst bekræftelse, accept, medfølelse og empati styrkes. Motivationsarbejdet bliver anderledes håndgribeligt og kan tilpasses den enkelte.

Marianne arbejder ud fra en model med positiv feedback. De senere år har feedback på medarbejdernes egen praksis fået mere plads. Et praksiseksempel er beskrevet på bloggen. En positiv udvikling i relation til forskningsresultater omkring implementering.


Marianne Peter er varm fortaler for, at faglig viden, evidens, kvalitetssikring og implementering har stor betydning for et fælles fagligt ståsted i en personalegruppe og for effekten af en given behandling / indsats. Forskningen har vist, at professionelles kommunikative evner: ord, sprog og vendinger, har en væsentlig betydning for behandlingsresultater generelt. Det betyder, at vi også ved, hvilke kommunikative færdigheder og strategier, det professionelle håndværk, man med fordel kan træne. Værdighed for både medarbejdere og borgere er et nøglebegreb.Unik indsigt i fagpersoners vilkår


Marianne Peter har i årenes løb som konsulent og MI-træner fået en unik indsigt i de til tider frustrerende vilkår, som f.eks. en borgers alkoholvaner kan give det socialfaglige, sundhedsfaglige og pædagogiske personale. Samtidig har hun fået lov til at erfare, hvordan nogle få dages undervisning og / eller få timers supervision og rådgivning kan vende frustrationer til kreativitet og arbejdsglæde i personalegruppen og dermed bedret indsats i relation til borgerne.

Læs evt. mere om Mariannes uddannelser/kurserog CV, der beskriver aktuelle opgaver for forskellige faggrupper.


Selv modtager Marianne Peter og Peter Brolund supervision på egen praksis som vejleder og MI-træner af den norske psykolog og MI-træner gennem næsten 30 år, Tom Barth. Læs mere om Tom Barth her

 

Du er meget velkommen til at kontakte Marianne direkte - ring på 28 93 47 69 eller skriv til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">

 

 

Peter Gabelgaard Brolund

 2.  Peter Gabelgaard Brolund

NYT fra januar 2016:

Velkommen til Peter som freelance underviser i MI Center Fyn.

Peter er som Marianne aktiv i såvel det internationale som det nordiske netværk af MI-trænere, kaldet MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers)

 

Peter beskriver sig som: Specialkonsulent, MI underviser /supervisor, 

socialrådgiver.

Ansat i HR- Kompetenceudvikling, Odense Kommune, Tolderlundsvej 2, Odense

Egen virksomhed MIcenter.dk

 

Fagligt ansvarlig for strategisk kompetenceudviklig i den motiverende samtale (MI) for medarbejdere i Odense Kommunes Beskæftigelses - og Socialforvaltning.

2014-15: Fagligt ansvarlig for kompetenceudvikling i den motiverende samtale for 3.500 medarbejdere samt 160 ledere i ÆHF, Odense Kommune - i øvrigt var Marianne Peter én af underviserne i projektet.

 

2010-2013: Gruppeleder i PAS-projektet, et nyt behandlingsprojekt under Socialministeriet, målrettet gruppen af ressourcestærke borgere med et stofmisbrug.

2008-2010: misbrugsbehandler i Behandlingscenter Odense.